Op dinsdag doe ik boodschappen met mijn twee├źntachtigjarige moeder. Super gezellig. Aan het eind krijg ik een bos mooie tulpen van haar. 8 dagen houdbaar staat er op de sticker. Dat gaan we uitproberen. Ik besluit iedere dag een tekening van de bloemen te maken. De volgende dag wordt de lockdown afgekondigd. Nu krijgen de dagen ineens een andere betekenis. Ik ben benieuwd of ze het tot 6 april volhouden zoals de eerste einddatum is die wordt genoemd. De tekeningen maak ik met een blauwe bicpen. De tulpen staan in een witte tulpenvaas. Zo hebben ze mooi de ruimte. Op de tafel leg ik witte bladen om het stuifmeel op te vangen wat eraf zal vallen. Gelukkig mag er niemand op bezoek komen en de tafel kan dagen achterelkaar zo blijven. Iedere dag worden mijn tekeningen mooier. Vooral het ochtend licht geeft prachtige schaduwen. Het eerste dat ik ’s morgens doe is de tulpen tekenen. Soms wel drie uur achter elkaar. Ik ontwerp er ook een jurk mee en interieurs. Prachtig vind ik het. De blaadjes verzamel ik in een schaaltje en van het stuifmeel maak ik verf met ei tempera. Als ik er een canvas mee beschilder is het de eerste dag precies dezelfde kleur als de blaadjes. Zelf is het stuifmeel echt donkerblauw. De tweede dag verkleurd het naar blauw en de derde dag is het groen. Van de blaadjes zou ik nog nieuwe bloemen kunnen construeren. De Bloemen zijn nu echt op en de lockdown wordt opgerekt . Tijd voor een nieuw project.

On Tuesday I go shopping with my eighty-two year old mother. Super cozy. At the end I get a bunch of beautiful tulips from her. She keeps them for 8 days, it says on the sticker. We’re going to try that out. I decide to make a drawing of the flowers every day. The next day the lockdown is announced. Now all of a sudden the days take on a different meaning. I’m curious if they’ll last until April 6 as the first end date is called. I make the drawings with a blue bicep. The tulips are in a white tulip vase. This way they have beautiful space. On the table I put white sheets to catch the pollen that will fall off. Luckily no one is allowed to visit and the table can stay like this for days in a row. Every day my drawings become more beautiful. Especially the morning light gives beautiful shadows. The first thing I do in the morning is to draw the tulips. Sometimes three hours in a row. I also use them to design a dress and interiors. I think it’s beautiful. I collect the leaves in a bowl and from the pollen I make paint with egg tempera. When I paint a canvas with it, it’s exactly the same colour as the leaves on the first day. The pollen itself is really dark blue. The second day it turns to blue and the third day it’s green. From the leaves I could construct new flowers. The flowers are really gone now and the lockdown is being stretched. Time for a new project.